Kurt von Allmen

 

Rufname: Duddli, Posuddli, Schnauz